Persberichten » M-test

Testen op Luchtkanalen

Vanaf heden zijn we volledig geörganiseerd om uw M-testen te organiseren.

Luchtkanalen van ventilatietoestellen worden met veel zorg geplaatst. Het bewijs van die zorgvuldige plaatsing kan bezen worden met een Kanalen test of M-test.

Hierbij worden de kanalen op druk getest. Indien het kanalennet lekt worden de plaatsen waar de lekken zich voordoen aangewezen.

Bovendien worden de lekken gemeten met een gecalibreerd toestel, de lekken kunnen aldus naar de normen EN 1506 en En 12237 gemeten worden.

Vraag uw prijs voor een test met verslag bruikbaar voor EPB /EPU verslaggevers.

PA020065kl.jpg