Persberichten » Energiecharters gelanceerd

Energiecharters gelanceerd

30 september 2004

Afgelopen vrijdag tekenden de eerste bouwpartners het Energiecharter voor de Bouwsector tijdens een persvoorstelling in het WWF-gebouw.

In de afgelopen maanden ontwikkelde het Vlaams Klimaatnetwerk, in overleg met de bouwsector, het charter waarin marktspelers zich engageren om de bouw van laagenergiewoningen in Vlaanderen te promoten.

Daarmee gaan ze verder dan de aankomende wettelijke norm. Het charter gaat, op basis van voorbeelden uit binnen- en buitenland, uit van een halvering van de Netto Energie Behoefte voor verwarming, zowel in nieuwbouw als in vernieuwbouw.

In het charter engageren marktspelers zich om te communiceren en te sensibiliseren, om opleiding en vorming te organiseren en waar nodig te volgen.

Uitvoerende marktspelers geven met het onderschrijven van een ambitieniveau aan in welke mate zij zich in de toekomst op de bouw van laagenergiewoningen willen toeleggen. Het Vlaams Klimaatnetwerk zal daartegenover informatie verspreiden via onder andere een energiemagazine en tijdens de Open Huizendagen van 23 en 24 oktober.

Vrijdag ondertekenden Sibomat en Batech Construct, De Noordboom, Ecobouw, Architectenbureaus Christophe Debrabander en Mark Depreeuw en adviesbureau B-Bouwadvies.

Een reeks anderen hebben zich al gemeld. De Vlaamse Confederatie en de Bouwunie bevestigden hun steun voor het initiatief vanuit de bouwsector. Het Passiefhuisplatform volgt het project van zeer nabij op en geeft het zijn volle steun. Het initiatief kadert in de klimaatwerking van het Vlaams Klimaatnetwerk dat de steun heeft van de Vlaamse overheid.

Meer informatie: Dirk Knapen, BBL Energie, 02 282 17 44 & Geert Bellens, VIBE, 03 281 44 47