Technische info » Energielabel voor bewoonbaar vastgoed.

Energielabel voor bewoonbaar vastgoed.

Vanaf 2008 zal bij iedere verkoop van bewoonbaar vastgoed een energicertificaat nodig zijn zoals nu een bodemattest.

Zoals koelkasten nu labels krijgen, zal uw woning er ook één opgeplakt krijgen.

Op basis van een EPA-W rapport moeten alle woningen vanaf 1 januari 2007 die verkocht, verhuurd of verbouwd worden, voorzien moeten zijn van een energielabel. De energie-index zal ingedeeld worden in een categorie van (waarschijnlijk) categorie A t/m G. Hieronder een concept opzet van de klassenindeling en de te betalen milieuheffing incl. EB (EnergieBelasting).

Label El hoog El Laag % milieubelasting (incl EB)
Betreft Voorstel
A 0,4 0,3 0,0
B 0,5 0,4 2,5
C 0,6 0,5 5,0
D 0,7 0,6 7,5
E 0,8 0,7 10,0
F 0,9 0,8 12,5
G 1,0 0,9 15,0

Om in aanmerking te kunnen komen voor een energielabel zal er eerst een EPA-W onderzoek uitgevoerd moeten worden. Zonder een EPA-W zal een energielabel niet verstrekt kunnen worden.


Voor de nieuwe huurder/koper van de woning geeft het energielabel in één oogopslag weer, hoe het met de energetische waarde van de woning gesteld is. Een lage score betekent een in verhouding hoog energiegebruik (hoge energierekening). Dit wordt nog onderbouwd doordat de verwachting is dat de REB (Reguliere Energie Belasting), dit is een onderdeel op uw energienota, de komende jaren fors omhoog zal gaan. Alleen al dit jaar is de EB met zo’n 10% verhoogd.


Doordat nieuwe huurders/kopers meer op dit soort aspecten zullen letten, zal dit grote gevolgen hebben voor de woningmarkt. Goedkope woningen met een hoog energiegebruik zullen minder snel nieuwe huurders/kopers vinden.


Voor de eigenaren van woningen betekent dit dat woningen goedkoper verhuurd/verkocht moeten worden of de eigenaren van deze woningen zullen eerst isolerende maatregelen uit laten voeren.


Een energielabel krijgt een geldigheidstermijn van 10 jaar. Dit betekent dat na 10 jaar, mits er niet tussentijds verbouwd is, de woning weer voorzien moet worden van een nieuw energielabel. Mocht er namelijk een grote verbouwing plaatsvinden dan moet de woning weer voorzien worden van een nieuwe EPA-W.