Technische info » Hoe komt een energiecertificaat (EPC) tot stand?

Hoe komt een energiecertificaat (EPC) tot stand? (bron: energiedesk.com)

Om zoín certificaat op te kunnen maken, is een grondige doorlichting van de woning nodig door een energiedeskundige. Dit gebeurt door volgende stappen te doorlopen: 

 • Stap 1: algemene gegevens verzamelen
  First things first: de basis voor een grondige doorlichting is het verzamelen van algemene gegevens. Dit zijn bijvoorbeeld de bouwplannen, energiefacturen, betalingsbewijzen van verbouwingen, het bouwjaar, enz. Door de bouwplannen te bestuderen, kunnen we al de diktes van de wanden afleiden of de gebruikte materialen terugvinden. Die hebben hun invloed op de energieprestatiecoŽfficiŽnt. Informatie over de isolatie vinden we dan weer op de factuur en verifiŽren we ter plaatse.

 • Stap 2: verkenning van het pand
  Vervolgens gaan de energiedeskundigen over tot de verkenning van het pand. Ze gaan na of er bepaalde visuele gebreken zijn, bijvoorbeeld aan de wanden, het buitenschrijnwerk of het dak, die een invloed kunnen hebben op energieverliezen. Tijdens deze rondgang wordt ook het beschermd volume bepaald. Dit is het verwarmde volume van de woning.
 • Stap 3: de gebouwschil in kaart brengen
  Wanneer het beschermd volume is bepaald, wordt dit nauwkeurig opgemeten. Tegelijkertijd kijken we de precieze samenstelling van de muren, het dak en de vloeren na. Er wordt immers niet altijd gebouwd zoals op het plan staat voorgeschreven. Op basis van onze meetgegevens bepalen we de oppervlakten van alle wand-, vloer- en daktypes.
  We letten verder ook op de oriŽntatie van elke wand, die moet immers worden ingegeven in het softwarepakket. Het buitenschrijnwerk analyseren we apart. Het wordt gekoppeld aan de overeenkomstige wanddelen.
 • Stap 4: de verwarming
  Na de bouwschil komt de verwarming aan bod. Hierbij kijken we na hoeveel Ďenergiesectorení zich in het huis bevinden. Dit is een zone die door ťťn warmtebron wordt verwarmd. Dat kan een kachel zijn, een centrale verwarming of een andere verwarmingsbron. Voor iedere sector kijken we naar de energieproductie (welke energiebron? Welk keteltype? De fabricagedatum?), de warmtedistributie (hoe lang zijn leidingen? Zijn ze geÔsoleerd of niet?) en hoe wordt de warmte afgegeven (type verwarmingselementen en eventuele aantallen). Verder wordt gekeken naar de aanwezigheid van een regelsysteem, zoals een kamerthermostaat en/of manuele radiatorkranen.
 • Stap 5: het sanitair warmwater
  Ook hier gaan we bepalen of er 1 algemeen systeem voor de opwarming van het sanitair warm water aanwezig is, of dat er meerdere aparte systemen zijn. Van elk systeem wordt de energiebron, de aanwezigheid van voorraadvat en de eventuele isolatie van de leidingen bepaald.
 • Stap 6: info ingeven in het softwarepakket
  Na het verzamelen van deze informatie gaat het terug richting kantoor, waar de schat aan gegevens wordt ingegeven in het softwarepakket. Wanneer dit gebeurd is, genereert het programma energielabels van A+ (zeer goed) tot E (zeer slecht). Op basis van het toegekende label worden energiebesparende maatregelen voorgesteld, zoals het aanbrengen van een extra isolatielaag bij wanden of daken, het vervangen van enkel glas door dubbele beglazing, het vervangen van de ketel door een condenserende gaswandketel, het isoleren van de distributieleidingen isoleren, enz.
 • Stap 7: besparingsmaatregelen
  In een volgende stap worden de investeringskosten van de voorgestelde energiebesparende maatregelen, de energieprijzen en eventuele subsidies ingegeven. Zo kan de terugverdientijd van de voorgestelde maatregelen worden berekend.
 • Stap 8: afdrukken van het energiecertificaat
  Daarna wordt het energiecertificaat afgedrukt voor de opdrachtgever en wordt een digitale versie verzonden naar de gewestelijke overheid.
 • Stap 9: afleveren energieprestatiecertificaat
  Tot slot wordt het energieprestatiecertificaat afgeleverd bij de klant.