Blowerdoor Testen

Pressuratie-testen van gebouwen, Blowerdoortest.

Bbouwadvies biedt een luchtdichtheidscontrole aan door middel van een pressuratietest /blowerdoortest.
Wij voeren de test uit op woongebouwen en op grote, tot heel grote gebouwen.

Deze zijn nuttig en vereist in volgende gevallen:

 • Opzoeken van luchtlekken na de uitvoering van lucht- en winddichting tussen een isolatiepakket.
 • Ter staving van de luchtdichtheid bij EPB-aangifte:
 • Ter staving van de luchtdichtheid bij EPC-aangifte.
 • Voor het verkrijgen van het passiefhuiscertificaat.

Voordelen van een goede luchtdichting:

  • Minder tochtstromen voelen.
  • Veel minder energie verbruiken.
  • Geen geurhinder meer.
  • Een ongelooflijk veel betere geluidsisolatie bekomen.
  • Geen inwendige condensatie creëren in de gebouwschil.
  • Een goede werking verzekeren van uw ventilatie toestel.
   Bij een ventilatie systeem D moet u een n50 van 1,5 behalen anders werkt uw systeem slecht.
  • Minder kans hebben om snel te sterven bij een kernramp...
  • Een beter E-cijfer verkrijgen.
  • Kans maken op extra fiscale aftrek.

Door wind, mechanische ventilatie en verwarming ontstaan verschillen in luchtdruk tussen binnen en buiten.
Dit luchtdrukverschil zorgt voor onnodige energieverliezen die via lekken in de gebouwschil ontsnappen.

De luchtdichtheid van een gebouw wordt uitgedrukt door middel van de n50-waarde. Dit getal drukt uit hoeveel keer per uur het volledige volume van de woning door de gebouwschil kan geperst worden bij 50 Pa overdruk. Hoe meer luchtlekken, hoe hoger deze waarde.
Bij de gemiddelde Belgische woning bedraagt deze waarde tussen de 5 en 10 Volumewisselingen per uur.

U begrijpt het goed.
Per 6 minuten wordt het volledig volume lucht dat zich in de woning bevind, volledig ververst.

Voor een passiefhuis mag deze waarde niet meer dan 0,6 luchtwisselingen per uur bedragen.  
Per 100 minuten wordt hier het volledig volume gewisseld. 

OvKL.jpg OndKL.jpg

 Overtuigd?  Contacteer ons vrijblijvend voor meer info of een offerte!

 

 Wat klanten zeggen;

Nogmaals bedankt voor de blowerdoortest enkele dagen geleden.
Ik ben nog steeds onder de indruk van het resultaat; 0,25 .
Dit doet me werkelijk deugd.

Al die moeite loont nu!  - Een bewuste Bouwheer- 


Met dank voor je feed back.

Stilletjes aan sijpelt de gedachte door dat we meer aandacht moeten besteden aan nog betere afwerking en luchtdichtheid,... - Een bewuste Bouwpromotor- 


 Finaal bezorgt de blowdoortest een maximumverlies van 1,38 (ruim onder 2), terwijl bij niet-luchtdichte woning al vlug 3 à 4 maximumverlies wordt opgetekend. 

Dit rendeert 18 punten. Het E-peil komt mede daardoor op 53 punten. - Een bewuste EPB Verslaggever-


 

De n50-waarde kan bekomen worden met de blowerdoor- of pressurisatietest. Alle buitendeuren, buitenramen en openingen voor mechanische ventilatie worden luchtdicht afgesloten. In een deur- of raamopening wordt een ventilator luchtdicht ingebouwd die een drukverschil van 50 Pascal creëert in de woning.

Dit komt overeen met een winddruk van 4 à 5 beaufort op de buitengevel van de woning. Of een druk van 5kg per m² op de volledige schil.

Tijdens de test brengen we de woning zowel in onderdruk (door lucht naar buiten te zuigen) als in overdruk (door lucht de woning in te blazen).

We meten telkens de hoeveelheid lucht die ingeblazen of uitgezogen moet worden om de woning op een constante druk te houden. Zo weten we hoeveel lucht er via de resterende lekken in de gebouwschil naar buiten of binnen kan.

Een goedkope blowerdoor test kan al van €189 exclusief btw, en km kost. 

Terugverdiend binnen het jaar door uw beter E-Cijfer.

Met spoorrookmeters zoeken we de ongewenste luchtstromen tijdens de blowerdoor- test. Deze lekken kunt u verbeteren voor de officiële meting gebeurd.

Lekken kunnen ook met een thermografische camera gedetecteerd worden.


 Afbeelding 118kl.jpg

 In de EPB en EPC-regelgeving wordt voor de luchtdichtheid een standaardwaarde aangenomen van 12.

Dit is het luchtverlies in m³ uitgedrukt per uur en per m² buitenoppervlak bij een wind van 4 à 5 beaufort. Door het uitvoeren van een blowerdoortest en het bijgevolg invullen van de correcte luchtdichtheid van de woning, zal een beter resultaat gehaald worden.   

Een voorbeeld:
Een typisch woongebouw met een aangenomen luchtdichtheid bij ontstentenis resulterend in een E98, en K45 wordt een E82 en K45 bij een vastgestelde luchtdichtheid van 2,2 h-1. Deze waarde is bijvoorbeeld de luchtdichting van een goed gerenoveerde rijwoning.

Bbouwadvies kan bij u een blowerdoortest komen uitvoeren om een beter resultaat te halen voor deze regelgeving. Meer info over de EPB en EPC-regelgeving, vindt U terug bij Energiecertificaten

Een prima middel om de kwaliteit van de isolatiewerken te controleren. 

Wij doen grote testen met tot 20 toestellen aaneengekoppeld. goed voor een volume van 160.000 m³. Of Paleis nummer 1 van De Heyzel.

 

 


 

U kunt onze legitimatie vinden bij het WTCB en BCCA. Wees gerust wij zijn als een van de eersten gecertificeerd geweest in 2014.

  

Wil je meer informatie over infraroodfotografie in combinatie met blowerdoor?

Wil je meer informatie over luchtdichtheid