Specifieke adviezen » Infraroodfotografie en blowerdoor

Infrarood fotografie en blower door

Bespaar energie

Thermografie en pressuratietesten kunnen U hierbij helpen.
Deze controles worden uitgevoerd met een infraroodcamera en een blowerdoortoestel.

IR_323_324_kl 

Dit laatste wordt gebruikt om een gebouw op onderdruk of overdruk te testen.

Infraroodfotografie:
laat toe om binnen- en buitentemperaturen te visualiseren en te meten.

Deze meting brengt vooral volgende problemen aan het licht:

 • koudebruggen
 • slechte geplaatste isolatie
 • uitvoeringsfouten
 • conceptfouten

Deze techniek visualiseert ook waterlekken in chapes en daken en laat zelfs toe om elektrische schakelkasten te controleren. 
De voornaamste troef is echter het vastleggen van koudebruggen in en rond de gebouwen.

Vanaf €229inc btw excl km, komen we bij u een meting uitvoeren met de warmtebeeldcamera.

In Combinatie met een energieaudit wordt deze prijs gehalveerd.

Pressuratie (infiltratiemeting)

Is een techniek die ons toelaat om de luchtdichtheid van de gebouwschil vast te stellen. Dit gebeurt door een meting uit te voeren van de luchtspleten. Zo kunnen wij het energiebesparingspotentieel maximaliseren.


Afbeelding 118kl 


Waarom deze testen uitvoeren?

Met behulp van een thermografische inspectie kunnen we op een efficiënte en kostbesparende methode uiteenlopende temperatuurtechnische problemen opsporen en in kaart brengen.

Enerzijds zal vochtige lucht die doorheen de  gebouwschil  passeert inwendige condensatie en schimmelvorming veroorzaken. Deze zullen op termijn de bouwmaterialen aantasten.

Anderzijds is de nood om de CO² uitstoot te verminderen een dringende zaak.
Het verminderen van ons energieverbruik in onze woning zal hieraan rechtsteeks meehelpen. Als bonus krijgen we er nog een goedkopere energierekening bovenop.

IR_0329_kl 

Beschrijving van een pressuratietest

Deze bestaat uit het onder druk brengen van een gebouw op 50 pascal, en de lucht van het binnenvolume naar buiten te blazen. Dit wordt gedaan aan de hand van een grote ventilator die in een buitendeur geplaatst wordt. Ondertussen wordt de hoeveelheid lucht die deur passeert gemeten.
De hoeveelheid lucht die uit de woning gezogen wordt, zal infiltreren via defecte plaatsen. Dit zijn bijvoorbeeld deuren en ramen die niet perfect afsluiten, de houtstruktuur van het dak, de hoekverbindingen van de muren, plinten, doorboringen, ...

De luchtlekken worden geregistreerd door een thermische camera en/of met rook.

Deze test simuleert een winddruk van ong. 32 km/h die op het gebouw blaast. Onder deze condities wordt de luchtverversingsgraad per uur uitgerekend.
De test moet idealiter uitgevoerd worden voor de beëindiging van het gebouw zodat u nog eventuele correcties kan aanbrengen.

Dit is de enige test waarbij de gegarandeerde kwaliteit van de constructie vastgesteld wordt. Deze test is evenzeer belangrijk bij het verbeteren van de energieprestatie van het gebouw, meer bepaald in de EPB-regelgeving. Bij de bouw van een passiefhuis wordt deze test steeds uitgevoerd.

Indien in het gebouw een luchtdichtheidstest uitgevoerd wordt, worden niet alleen thermische lekken opgespoord, maar ook akoestische.  Immers, als door fouten in het gebouw lucht kan ontsnappen, kan ook buitenlawaai binnendringen.

Enkele cijfers:

De gemiddelde luchtverversingscoëfficiënt van een gemiddelde woning is 9,5 luchtwisselingen van het gebouw per uur. Deze varieert tussen 1 en 30.

Deze luchtverversingscoëfficiënt van 9,5 creëert een extra verbruik van ongeveer 45%.
1cm² opening laat ongeveer 3m³ lucht/uur passeren bij een wind van 32 km/h.

Een luchtverversingscoëfficiënt van 5 creëert een extra verbruik van:

 • 23% voor een gewone woning.
 • 75% voor lage energiewoning
 • 113% voor een passiefwoning

De aangeraden luchtverversingscoëfficiënten zijn:

 • kleiner dan 3 voor gebouwen die geen ventilatiesysteem hebben
 • kleiner dan 1,5 voor gebouwen die een afzuigingssysteem hebben
 • kleiner dan 1 voor woningen voorzien van een balansventilatie of air-conditioning
 • kleiner dan 0,6 voor passieve gebouwen

h (-1) is het volume dat per uur dooorheen het gebouw passeert bij een onderdruk van 50 pascal (= 32 km/uur).

Met behulp van een thermografische inspectie kunnen we op een efficiënte en kostenbesparende methode uiteenlopende temperatuurtechnische problemen opsporen en in kaart brengen.

 
 IR_345_346_kl  

 Klik hier voor meer informatie over de blowerdoortest