Persberichten » Kyoto-protocol van kracht

Kyoto-verdrag vandaag van kracht

16 februari 2005

Het Kyoto-klimaatverdrag is vandaag in werking getreden. Dat is zeven jaar nadat het protocol in de Japanse stad was opgesteld. 

Het verdrag bepaalt dat de uitstoot van schadelijke broeikasgassen door 39 industrielanden tussen 2008 en 2012 met gemiddeld 5 procent omlaag moet ten opzichte van het niveau van 1990. 

De sleutel voor het van kracht worden van het verdrag lag in Rusland. De Doema, het Russische parlement, ondertekende het verdrag pas november vorig jaar. 

Daarmee kwam de gezamenlijke uitstoot van de landen die meedoen boven de 55 procent van het totaal, een voorwaarde voor het van kracht worden van het protocol.