Persberichten » Nieuw bericht over luchtdichting

Nieuw bericht luchtdichting loont

Deze week hebben we een blowerdoortest uitgevoerd bij de heer Devos in De Haan, we kwamen tot verbazende resultaten. De luchtwisselwaarde (n50) per uur kwam neer op 1,6.
Deze 1,6 is zo u wil 160% van het volume van de woning die per uur gewisseld wordt.

Dit is een redelijk resultaat in vergelijking met de gangbare waardes die we bij blowerdoortests meten.

De vooraf vastgelegde E-waarde (EPB) was E85.

De gemeten luchtdichtingswaarde, gemeten volgens de Europese norm, kon vervolgens in de E-peil software ingevoerd worden. Hierdoor zakte het E-peil naar E 71: een vermindering met 14 punten.

Dit was een flinke beloning voor de bouwheer die zijn woning zelf gebouwd heeft. Proficiat.

Luchtdichting loont!