Blowerdoor Testen » Luchtdichtheid

Luchtdichtheid

Door ongewenste infiltratie via kieren en spleten komt er een aanzienlijk luchtdebiet op buitentemperatuur binnen. keuken_01kl.jpg
Het opwarmen van deze lucht vertaalt zich in een groter energieverbruik voor verwarming.
Door luchtdichter te bouwen vermijdt men deze ongecontroleerde luchtstromen en bijhorende tochtklachten.
Binnen de EPB-regelgeving wordt voor de luchtdichtheid een defaultwaarde gebruikt, tenzij men via meting een betere prestatie kan aantonen.
 
Waarden bij ontstentenis zijn steeds aan de veilige kant, maar ook minder gunstig dan de werkelijke toestand. 
 
Een verbetering van v50=12 m/hm naar 6 m/hm, (lekdebiet bij 50Pa per eenheid oppervlakte, omgerekend naar ventilatievoud n50 = 6 h-1 naar 3h-1 voor een rijwoning met compactheid 2 m) betekent een daling van 8 10 E-peil punten.
 
In de ontwerpfase wordt een veilige waarde voor het infiltratieverlies aangenomen bij de berekening van het E-peil.
Hiervoor baseert men zich op eerder gehaalde resultaten in eigen bouwprojecten bij een gelijkaardige bouwmethode.
 
De lat hoger leggen houdt in dat men rekening houdt met een mogelijk bijsturen van de energiemaatregelen of mikt op een beduidend beter E-peil dan het maximaal opgelegde.
 
In het lastenboek worden het te behalen luchtdichtheidsniveau en alle bijhorende maatregelen opgenomen.
Het opleggen van een luchtdichtheidsmeting als kwaliteitsgarantie is onontbeerlijk.
De verantwoordelijkheden en maatregelen in geval van een tegenvallend resultaat worden eveneens in het lastenboek gestipuleerd.
 
Eens alle luchtdichtingslagen in het gebouw zijn aangebracht, kan de pressurisatieproef uitgevoerd worden.
Hierbij is het aangewezen dat de luchtdichtingslagen nog vrij toegankelijk zijn en niet verborgen achter afwerkingsmaterialen.
Dit biedt de mogelijkheid om tijdens de test de lekken op te sporen (o.a. met rook) en dadelijk ter plaatse de nodige correcties aan te brengen (met extra dichtingstape of kit)

Nog meer luchtdichtingsadvies, hier. 

Neem nu vrijblijvend contact op!