Persberichten » Nieuwe scholen nog 30 % energiezuiniger dan recente norm

Nieuwe scholen nog 30 % energiezuiniger dan recente norm

8 juni 2007

Nieuwsbericht van de Vlaamse overheid van vrijdag 8 juni 2007

Nieuwe scholen nog 30 % energiezuiniger dan recente norm: eerste passiefscholen maken van onderwijs heuse Kyoto-voorhoede

Scholen die na 31 december 2007 een bouwaanvraag indienen, moeten voldoen aan de E70-norm: dat besliste de Vlaamse Regering op voorstel van de ministers VANDENBROUCKE (Onderwijs) en PEETERS (Energie). Deze norm bepaalt de energiezuinigheid van een gebouw. Een half jaar na de verplichting van de al strenge E100-norm, is dit een tweede forse stap richting Kyoto. Rationeel energiegebruik in gebouwen is een van de vijf onderdelen van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2006-2012. Behalve het milieu winnen ook de scholen: E70 is de best mogelijke combinatie tussen betaalbaar bouwen en energie besparen.

De minister van Onderwijs subsidieert de meerkost voor de investeringen volledig. Hij reserveert ook negen miljoen euro voor de bouw van de eerste passiefscholen, waar het energieverbruik tot een absoluut minimum herleid is. Wie verstandig investeert in een gebouw, kijkt niet alleen naar de bouwkost zelf, maar ook naar de kost om het gebouw nadien te gebruiken. Als je goedkoper bouwt, door minder te isoleren, betaal je dat later dubbel terug via de energiefactuur. Bovendien verbruik je dan nodeloos energie en draag je zo bij tot het broeikaseffect. De Vlaamse Regering verplicht daarom sinds 1 januari 2007 het energiepeil E100 voor alle nieuwe gebouwen, waaronder scholen.

Uit een studie van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) blijkt echter dat het 'economische optimum' voor energiezuinig bouwen niet op E100 maar op E70 ligt. Bij die norm is de som van de jaarlijkse afbetaling van de bouwlening (20 jaar) en de jaarlijkse energiekost minimaal. Bovendien ligt de productie van broeikasgassen fors lager dan bij de huidige normen. Daarom voert de Vlaamse rRgering voor nieuwbouwscholen nu het E70-peil in. Met deze strengere richtlijn kunnen scholen nog eens 30% energie besparen. Het geld dat ze zo uitsparen, kunnen ze extra uitgeven aan pedagogische doeleinden. Deze maatregel geldt voor alle scholen die vanaf 1 januari 2008 een bouwaanvraag indienen. De extra-investeringskosten die nodig zijn om van E100 naar E70 te gaan, krijgen ze volledig terugbetaald via subsidies. Dit geldt ook voor de 211 projecten die de komende jaren via alternatieve financiering gebouwd worden. De financiŽle kosten worden opgevangen binnen de infrastructuurkredieten uit de meerjarenbegroting. De volledige subsidiŽring is overigens historisch: sinds het schoolpact is het gesubsidieerd onderwijs nooit volledig vergoed voor investeringen.

De komende vijf jaar wordt ongeveer 1,1 miljoen m≤ nieuwe schoolgebouwen gebouwd (400.000 m≤ via het klassieke systeem, 700.000 via de inhaaloperatie). Tenzij de bouwvergunning aangevraagd is voor 1 januari 2008, zullen al deze gebouwen moeten voldoen aan de E70-norm in plaats van E100. Hiervoor is een extra investering van bijna 30 miljoen euro nodig. Per m¬≤ wordt de jaarlijkse energiebesparing geraamd op zo'n 100 kilowattuur. Als de volledige 1,1 miljoen m≤ aan E70 voldoen, betekent dit vanaf 2013 een jaarlijkse besparing van bijna 28000 ton CO2. Budgettair zou zo tot 5 miljoen euro per jaar euro kunnen worden bespaard. In dertig jaar tijd geeft dit 155 miljoen aan extra werkingsmiddelen, voor een overheidsinvestering van 30 miljoen.

De Vlaamse Regering besliste ook om de bouw van een aantal passiefscholen te subsidiŽren. Deze scholen gaan nog een stap verder dan E70-scholen en zijn zo geconstrueerd dat ze bijna geen energie nodig hebben. Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) heeft de opdracht gekregen om een oproep te organiseren waarbij de inrichtende machten zich kandidaat kunnen stellen om een passiefschool te bouwen. Na de oproep zullen de ingediende voorstellen beoordeeld worden door een selectiecommissie. Voor passiefscholen reserveert de minister van Onderwijs een budget van negen miljoen euro, hetgeen overeenstemt met tien grote projecten van ongeveer 3000 m≤.

Minister Vandenbroucke: "Met de E70-norm en de bouw van passiefscholen wordt het Vlaamse onderwijs echt de voorhoede inzake energiezuinige overheidsgebouwen in BelgiŽ. Dat is een verantwoordelijkheid die ik graag, samen met de koepels, opneem. Dat de scholen hierdoor tegelijk meer werkingsmiddelen overhouden, is mooi meegenomen."

Minister Peeters: "Energiebeleid is niet alleen een zaak van de energiesector maar ook een taak voor alle andere maatschappelijke sectoren. Door een E-peil op te leggen maken we op termijn ons schoolgebouwenpark milieuvriendelijker. En door pilootprojecten rond passiefscholen op te starten, sensibiliseren we niet alleen directies, architecten en aannemers, maar ook leerkrachten, ouders en leerlingen."

Voor meer persinformatie kunt u terecht bij:

Dhr. Ward Verhaeghe, woordvoerder van minister Vandenbroucke
Tel: 02 552 68 00
GSM: 0476 60 02 15
Email: persdienst.vandenbroucke@vlaanderen.be

Dhr. Luc De Seranno, woordvoerder van minister Peeters
Tel: 02 552 66 00
GSM: 0477 38 23 37
Email: persdienst.peeters@vlaanderen.be

Lees meer op: http://publicatie-62.vlaanderen.be/servlet/Satellite?pagename=nieuwsberichten%2FNB_Nieuwsbericht%2FNieuwsbericht&cid=1181275216150