Specifieke adviezen » Regenwateradvies

Regenwateradvies

In onbruik geraakte regenwaterinstallaties kunnen mits enige inspanning en een kleine investering makkelijk verbeterd worden. Het water moet geurloos en kleurloos de aftappunten bereiken.

Bbouwadvies adviseert u om uw oud systeem weer helemaal op punt te zetten.

Daarvoor komen we ter plaatse;

skip.jpg

Hemelwateradvies Bestaande installatie;

 

 • Uw vragen komen eerst aan bod.
 • Controle verbruiken water. 
 • Opzoeken grote verbruikers, rationeel waterverbruik.
 • Sluipverbruiken water traceren.
 • Onderzoeken bestaande hemelwaterinstallatie.
 1. Dak en gootsysteem
 2. Rioleringsnet
 3. Overlopen
 4. Filtering
 5. Pompen en regelingen
 6. Gebruik en kwaliteit
 • Voorstellen aanpassingen.
 • Besluit.

 

Alles wordt ter plaatse genoteerd in een handig verslagje. 

 Chireti_River.jpg

Ook bij nieuwe regenwaterinstallaties kan het systeem zorgvuldiger geconcipieerd worden. Alle dergelijke systemen zijn onderhoudsarm en bewijzen jaar na jaar hun deugdelijkheid.

Bij het planadvies of bij het advies van het voorontwerp bij nieuwbouw worden aan bouwheer en architect de mogelijkheden van een modern regenwatersysteem getoond.

Voorbeeld van een regenwaterproject