Voordelen van een goede luchtdichting:

Voordelen van een goede luchtdichting:

  • Minder tochtstromen voelen.
  • Veel minder energie verbruiken.
  • Geen geurhinder meer.
  • Een ongelooflijk veel betere geluidsisolatie bekomen.
  • Geen inwendige condensatie creëren in de gebouwschil.
  • Een goede werking verzekeren van uw ventilatie toestel.
   Bij een ventilatie systeem D moet u een n50 van 1,5 behalen anders werkt uw systeem eerder slecht.
  • Minder kans hebben om snel te sterven bij een kernramp…
  • Een beter E-cijfer verkrijgen.
  • Kans maken op extra fiscale aftrek.

Door wind, mechanische ventilatie en verwarming ontstaan verschillen in luchtdruk tussen binnen en buiten.
Dit luchtdrukverschil zorgt voor onnodige energieverliezen die via lekken in de gebouwschil ontsnappen.

De luchtdichtheid van een gebouw wordt uitgedrukt door middel van de n50-waarde. Dit getal drukt uit hoeveel keer per uur het volledige volume van de woning door de gebouwschil kan geperst worden bij 50 Pa overdruk.

Hoe meer luchtlekken, hoe hoger deze waarde.
Bij de gemiddelde Belgische woning bedraagt deze waarde tussen de 5 en 10 Volumewisselingen per uur.

U begrijpt het goed.
Per 6 minuten wordt het volledig volume lucht dat zich in de woning bevind, volledig ververst.

Voor een passiefhuis mag deze waarde niet meer dan 0,6 luchtwisselingen per uur bedragen.
Per 100 minuten wordt hier het volledig volume gewisseld.