Persberichten » Dringende BlowerDoor testen

nieuws over subsidies

Veel Subsidies worden afgeschaft, wie voor het eind van het jaar nog een BlowerDoortest wenst uit te voeren moet snel zijn. Ons orderboekje zit bijna vol.

Op vrijdag 16december 2011 keurde het federale parlement nu ook effectief de afschaffing goed van de belastingvermindering voor lage energie-, passief- en nulenergiewoningen.  

“De belastingvermindering voor lage energiewoningen, passiefwoningen en nulenergiewoningen  (artikel 14524, § 2, WIB 92) wordt opgeheven.

Woningen waarvoor op uiterlijk 31 december 2011 geen certificaat lage energiewoning, passiefwoning of nulenergiewoning is uitgereikt, komen niet meer in aanmerking voor de belastingvermindering.  
Voor de in 2011 of vroeger gecertificeerde woningen zal de belastingvermindering wel verder worden verleend op grond van een overgangsbepaling (artikel 535, WIB 92 in ontwerp).

Men moet er zich van bewust zijn dat de administratieve afhandeling van de certificering van lage energiewoningen, passiefwoningen en nulenergiewoningen, wat tijd in beslag kan nemen. Daarom wordt voorgesteld om aan de gewestelijke administraties en aan de instellingen die voor 2011 zijn erkend, nog tot 29 februari 2012 de tijd te geven om de aanvraagdossiers die uiterlijk op 31 december werden ingediend te behandelen en desgevallend een certificaat lage energiewoning, passiefwoning of nulenergiewoning uit te reiken.

Voor de toepassing van de belastingvermindering zullen deze certificaten worden beschouwd als certificaten uitgereikt op 31 december 2011, waardoor de betrokken belastingplichtigen nog aanspraak zullen kunnen maken op de belastingvermindering. “